Αρχαιολογικοί χώροι
Η αρχαιολογική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης έχει επισημάνει και καταγράψει τα θεμέλια ενός οικισμού της εποχής του σιδήρου (1100 π.Χ.) στη νοτιοδυτική περιοχή σε απόσταση λίγων μέτρων από τα όρια του σημερινού οικισμού. Η ίδια υπηρεσία έχει επισημάνει και οριοθετήσει έναν άλλον οικισμό των κλασσικών χρόνων στη θέση «Καμίνι» σε απόσταση 2 χιλιομέτρων περίπου από τον οικισμό. Στους κλασσικούς χρόνους υπήρχαν και άλλοι οικισμοί στην περιοχή του Λιβαδίου, όπως στη θέση «Μάρμαρο» στη βόρεια περιοχή, στη θέση «Μνήμα», επίσης στη βόρεια περιοχή, στη θέση «Χειμαδιό» στη νότια περιοχή και αλλού.