Οι κάτοικοι και οι φίλοι του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν μέλη, καταβάλλοντας μια ετήσια, συμβολική συνδρομή για την ενίσχυσή του. Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο χωριό, είτε στη Θεσσαλονίκη, μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο ή τον ταμία