-Ο Εθελοντισμός είναι η ηθελημένη παροχή υπηρεσιών, προς όφελος της κοινωνίας.
-Η προσωπική προσφορά σε επίπεδο βοήθειας σε καθημερινά και απλά πράγματα είναι Εθελοντισμός

Εθελοντής χαρακτηρίζεται εκείνος που συνεισφέρει προσωπικά, με δική του/της βούληση, ανεξαρτήτου αριθμού ατόμων, υποστηρίζοντας τις δράσεις ενός φορέα, μιας ομάδας, μιας κοινότητας κ.α., σε θέματα και καταστάσεις που θεωρούνται αναγκαία για την κάλυψη ή βελτίωση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μίας κοινωνίας.

Ο Εθελοντισμός δεν είναι υποχρεωτικός !!!.
Ο Εθελοντισμός δεν έχει ανταλλάγματα !!!
Ο Εθελοντισμός δεν είναι καταναγκαστική εργασία !!!
Ο Εθελοντισμός δεν είναι εκμετάλλευση της διάθεσης για κοινωνική προσφορά!!!

Ο/η εθελοντής/ντρια έχει δικαίωμα:
-να έχει γνώση για την εργασία που θα παράσχει
-να αποφασίζει πότε & πόση ώρα θα διαθέσει
-να έχει εκπαίδευση, υποστήριξη, επίβλεψη και καθοδήγηση
-να εκφράζει καλόβουλα και ελεύθερα τη γνώμη του/της και να αναπτύσσει -πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ομάδας

Υποχρεώσεις εθελοντή/ντριας:
-να σέβεται τις αρχές-κανόνες της ομάδας / φορέα που συμμετέχει
-να κάνει όσο πιο καλή δουλειά μπορεί
-να έχει συνέπεια σε ό,τι αναλαμβάνει
-να έχει συνεργασία με την ομάδα
-να έχει σεβασμό προς τους άλλους
-να γνωρίζει τι μπορεί να κάνει & τι μπορεί να προσφέρει

Κατεβάστε και συμπληρώστε τη Φόρμα Εθελοντών